آموزش سلام، احوال‌پرسی و خداحافظی در زبان آلمانی

یادگیری مکالمه در زبان آلمانیلغات و اصطلاحات درباره سلام و احوال‌پرسی یکی از اولین جملاتی هستند که هر زبان‌آموز هنگام یادگیری زبان خارجی، نخست می‌باید آنها را بیاموزد تا قادر به شروع مکالمه باشد. در این مقاله به بررسی لغات و اصطلاحات سلام، احوال‌پرسی و خداحافظی در زبان آلمانی خواهیم پرداخت.
نخست با اصطلاحات رایج سلام، احوال‌پرسی و خداحافظی که محتملا بسیاری از زبان‌آموزان در کتب آموزش زبان آلمانی با آنها آشنا شده‌اند، می‌پردازیم و سپس به اصطلاحات جذابی که احتمالا بسیاری از زبان‌آموزان آلمانی تاکنون نشنیده‌اند، خواهیم پرداخت‌:

Hallo

سلام

Guten Tag

روز بخیر

Guten Morgen

صبح بخیر

Guten Abend

عصر بخیر

Gute Nacht

شب بخیر

Tschüs

خداحافظ(دوستانه، غیررسمی)

Auf Wiedersehen

به امید دیدار(رسمی)

Wie geht es Ihnen?

حال شما چطور است؟ (رسمی)

Wie geht es dir?

حالت چطوره؟ (دوستانه)

Wie geht’s?

حالت چطوره؟ (دوستانه)

Alles in Ordnung bei dir?

همه چی روبراهه؟

Geht’s noch?

خوبی؟

Moin moin.

سلام.
پاسخ‌ به احوال‌پرسی در زبان آلمانی:

Sehr gut.

خیلی خوب.

Gut, danke.

خوب، ممنونم.

Nicht so gut.

نه آنچنان خوب.

Mir geht es gut, danke.

من خوبم، ممنون.

Läuft alles.

همه چیز رو براهه.

Äh, ja – super!

عالی!

Sehr gut, an diesem sonnigen Tag.

در این روز آفتابی خیلی خوبم.

Mir geht es soweit gut.

تا اینجا همه چی بی‌عیب و نقصه.

Nicht schlecht.

بد نیستم.
اصطلاحات جالب دیگری که می‌توان برای شروع مکالمه در زبان آلمانی استفاده نمود، عبارتند‌ از:

Was ist los?

چه خبر؟

Alles klar?

همه چی رو براهه؟

Grüß Gott / Grüß dich / Grüß Sie / Grüezi

روز بخیر، سلام

Servus

سلام
اصطلاحاتی برای پایان مکالمه در زبان آلمانی:

Tschüss / Tschüssi

خداحافظ

Ciao

خداحافظ(با تلفظ چائو)

Bis bald / Auf bald

به زودی می‌بینمت

Bis dann / Bis später

بعدا می‌بینمت

Wir sehen uns.

همدیگر رو می‌بینیم.

Bis zum nächsten Mal

بعدا می‌بینمت.

Wir sprechen uns bald / Wir sprechen uns später

ما باهم بعدا/ به زودی صحبت می‌کنیم.

Schönen Tag (noch) / Schönes Wochenende

روز خوبی / آخر هفته خوبی داشته باشید.

Viel Spaß!

خوش بگذره!

Gute Fahrt! / Gute Reise!

سفر خوبی داشته باشی!

Alles gut bei dir?

همه ‌چی روبراهه؟

Wie fühlst du dich zurzeit?

چطوری؟

Wie geht’s dir bei dieser Hitze / Kälte?

در این سرما / گرما چطوری؟
بجای احوال‌پرسی‌های رایج آلمانی می‌توان عبارات خلاقانه‌ای را نیز به مانند مثال‌های زیر برای شروع مکالمه بکار برد:

Erzähl mir von deinem Tag / deiner Woche.

از روزت / هفته‌ا‌ت برام بگو.

Lass mich an deiner Freude / deinem Leid teilhaben.

بذار در شادی / غمت شریک بشم.

Nenn mir drei Dinge, die dich diese Woche herausgefordert haben.

سه تا چیزی که تو رو این هفته به چالش کشیده تعریف کن.

Was war dein Highlight heute?

مهم‌ترین اتفاق امروزت چی بود؟
شما از چه لغات و اصطلاحات رایج و یا جالبی برای شروع مکالمه در زبان آلمانی استفاده می‌کنید؟