ضمایر فاعلی یا شخصی (Personalpronomen) در زبان آلمانی

آموزش گرامر زبان آلمانیدر اولین بخش از سلسله مقالات آموزش گرامر به معرفی کامل الفبا و فونتیک زبان آلمانی پرداختیم. در این بخش نیز ضمایر فاعلی یا Personalpronomen را با هم یاد خواهیم گرفت.
زبان آلمانی دارای ۳ نوع ضمیر به نام‌های ضمایر شخصی (Nominativ)، ضمایر مفعول بی‌واسطه (Akkusativ) و ضمایر مفعول باواسطه (Dativ) می‌باشد.
نکته ۱: ضمیر از تکرار اسم در جمله جلوگیری می‌کند.
نکته ۲: هر جمله خبری ساده‌ی در زبان آلمانی حتما از یک فاعل که می‌تواند یک یا چند اسم و یا ضمیر باشد، تشکیل می‌شود. علاوه بر آن جمله حتما دارای یک فعل خواهد بود.
نکته۳: ضمایر همیشه در جملات ساده خبری در زبان آلمانی در جایگاه اول قرار می‌گیرند.
ضمایر فاعلی در زبان آلمانی به صورت زیر می‌باشند:

ich من
du تو
er اوی مذکر
sie اوی مونث
es اوی خنثی
wir ما
ihr شما(چند نفر)
Sie شما(مودبانه، یک نفر)
sie آنها(چند نفر)

نکته۴: چون جنسیت اشیاء یا اشخاص در زبان آلمانی مهم می‌باشد برای اشاره به اشیاء یا اشخاص با جنسیت متفاوت نیز ضمایر متفاوتی همچون er (برای اشاره به او مذکر)، sie (اشاره به او مونث) و es (برای اشاره به اشیاء و یا اشخاص دارای آرتیکل خنثی) وجود دارد.
نکته ۵: ضمایر شخصی در زبان آلمانی دارای ۳ ضمیر مشابه sie می‌باشند. برای تشخیص این ۳ ضمیر از هم نخست باید به صرف فعل و سپس معنای جمله نگاه کرد. ضمیر سوم شخص مفرد sie فقط برای اشاره به اشیاء و یا اشخاص با آرتیکل die یا همان مونث بکار می‌رود. ضمیر Sie برای اشاره به یک شخص و به صورت رسمی و مودبانه بکار می‌رود. ضمیر sie جمع نیز برای اشاره به چندین نفر بکار می‌رود.
نکته ۶: نخستین حرف جمله در زبان آلمانی صرف‌نظر از فعل، اسم، ضمیر، قید و … با حرف بزرگ آغاز می‌شود.
نکته ۷: ضمایر شخصی در حالت Nominativ در پی پاسخ دادن به سوالاتی که با wer (چه کسی) و یا was (چه چیزی) پرسیده می‌شوند، می‌باشند.

.Er schläft

او خوابید.

?Wer schläft

چه کسی خوابید؟

.Das Schnarchen stört

خروپف مزاحم می‌شود.

?Was stört

چه چیزی مزاحم می‌شود؟