جملات عاشقانه و فلسفی آلمانی از فیلم‌ و سریال‌ها با ترجمه

دیالوگ‌های ماندگار فیلم وسریال‌های آلمانی با ترجمه:
فیلم‌ها و سریال‌هایی که ‌می‌بینیم بعضا دارای دیالوگ‌های ماندگاری می‌باشند که ما را نیز متاثر کرده و به فکر فرو می‌برند. حتما تاکنون چنین سریالها و فیلم‌هایی را دیده‌اید.
سریال‌های آلمانی Dark یا سریال Freud که از شبکه نتفلکیس پخش شدند از جمله سریال‌های آلمانی هستند که دارای صدها دیالوگ ماندگار و تاثیربرانگیز‌اند به طوریکه به عنوان مدرس زبان آلمانی در هنگام تماشای هر یک از سریالهای فوق بسیاری از دیالوگ‌های سریال‌های فوق را ثبت نموده‌ام تا در کلاس‌هایم با زبان‌آموزان به اشتراک بگذارم.
در زیر برخی از جملات عاشقانه و فلسفی آلمانی را با ترجمه از فیلم‌ و سریال‌های مختلف گردآوری نموده‌ام.

Liebe ist der einzige Grund, für den wir zu sterben bereit sind. Liebe in Gedanken

عشق تنها دلیلی است که ما حاضریم برایش بمیریم. عشق در افکار

Manchmal muss man von einem Menschen, den man liebt, getrennt sein, aber das heißt nicht, dass man diese Person weniger liebt. Manchmal liebst du sie dann sogar noch mehr. Mit dir an meiner Seite

گاهی اوقات باید از کسی که دوستش داری دور باشی، اما این بدان معنا نیست که آن شخص را کمتر دوست داری. گاهی اوقات تو او را حتی بیشتر دوست داری. با تو در کنارم

Liebe bedeutet, niemals um Verzeihung bitten zu müssen.
Love Story

عشق یعنی هیچوقت درخواست بخشش نکنی. داستان عاشقانه

Liebe ist wie Sauerstoff. Liebe hat viele wunderbare Seiten. Liebe erhebt uns dorthin, wo wir hingehören. All you need is love. Moulin Rouge

عشق مانند اکسیژن است. عشق جنبه های شگفت انگیز زیادی دارد. عشق ما را تا جایی که به آن تعلق داریم بالا می برد. تمام چیزی که تو نیاز داری عشق است. مولن روژ

Es scheint sich überall die Meinung zu verbreiten, dass wir in einer Welt von Hass und Gier leben – ich sehe das anders – ich glaube, dass die Liebe überall ist . Tatsächlich Liebe

به نظر می رسد این عقیده در همه جا پخش می شود که ما در دنیای نفرت و طمع زندگی می کنیم – من آن را متفاوت می بینم – معتقدم عشق همه جا هست. عشق واقعا

Du bist die Erfüllung all meiner Gebete. Du bist ein Lied, ein Traum, ein Flüstern, und ich weiß nicht, wie ich so lange ohne dich habe leben können. Wie ein einziger Tag

تو تحقق تمام دعاهای من هستی. تو یک آهنگ، یک رویا، یک زمزمه هستی، و نمی دانم چگونه توانسته‌ام این همه مدت بدون تو زندگی کنم. مثل یک روز

Unsere Liebe ist stärker als der Tod. Bram Stokers Dracula

عشق ما قوی تر از مرگ است. دراکولای برام استوکر

Es kommt nicht darauf an, wie lange man wartet, sondern auf wen. Manche mögen’s heiß

مهم این نیست که چقدر صبر می کنید، بلکه برای چه کسی صبر می‌کنید، مهم است. بعضی‌ها داغشو دوست دارن

Ich bin kein kluger Mann, Jenny …
aber ich weiß, was Liebe ist. Forrest Gump

من آدم باهوشی نیستم، جنی….
اما می‌دونم که عشق چیه. فارست گامپ